Huis van Vervoering is een activiteit van Stichting Het Theaterlab. De stichting onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur en voert een actief beleid op het gebied van culturele diversiteit.

Huis van Vervoering ontvangt bijdragen en projectsubsidies van het Lang Leve Kunstfonds en de gemeente Den Haag (Samen Sociaal en Vitaal)

Met dank aan:

Samenwerkingspartners:

Fotograven:

Onze vrijwilligers:

  • Ak Vreeswijk
  • Ons bestuur: Jaap Postma, Annelies Eichholtz en Aart de Groot
  • Onze ambassadeurs: Frits van Doorn, Arline van Raffe, Ana Maria Storm, Lucy Loeven en Francisca Tan
  • En alle andere vrijwilligers