Erwin Arkenbout

Erwin werkt reeds geruime tijd als jurist voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, eerder was hij werkzaam in wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. Tot voor kort was hij Nederlands regeringsvertegenwoordiger op Curacao, Aruba en St. Maarten. Hij is een gretige cultuurconsument: met name films, musea en voorstellingen.

Toen Erwin eind 2022 las over een bestuursvacature bij het Huis van Vervoering, spraken hem missie en mogelijkheden erg aan. Een grote en groeiende doelgroep, ambities om de spanwijdte van het Huis te vergroten, een enthousiast artistiek team. Het Huis staat voor veel wat hem aanspreekt: samen werken en aandacht voor elkaar,n creativiteit, authenticiteit, waardigheid, levenservaringen delen. Hij helpt graag dit inspirerende initiatief verder te brengen.

Behalve bestuurslid bij het Huis van Vervoering vervult Erwin enkele andere nevenfuncties in de culturele sector.