Het sneeuwt in de Kamer

Met een positive(re) kijk op dementie. In de voorstelling wordt het thema dementie belicht vanuit vier perspectieven: de dementerende, de naaste, de verzorger en als vierde dementie zelf.

Zandlopers

Over graven in het verleden en bouwen in de toekomst. Een futuristische, muzikale voorstelling over de nalatenschap van generatie op generatie.

Buutvrij

Braaf zullen we opstandig zijn. Over groei en bloei op latere leeftijd.

Pijnlijke Melodie

Een zwart-komische locatievoorstelling over de kritieke toestand van de huidige ouderenzorg.

Duinloaden

Een ode aan de duinen, geïnspireerd op Haagse verhalen van toen en nu. Locatievoorstelling in voormalig surfdorp F.A.S.T., i.h.k.v. de tentoonstelling Haagse Herinneringen.