VACATURES

Huis van Vervoering zoekt Penningmeester

Huis van Vervoering is dé broedplaats voor podiumkunst voor alle 55+’ers van Den Haag en omstreken. Een plek waar iedereen die zich op latere leeftijd persoonlijk en artistiek wil ontwikkelen, de ruimte krijgt. Er is daarvoor een aantal unieke, onafhankelijke trajecten ontwikkeld:

 • een jaarlijkse Zomerschool
 • een tweejaarlijkse Huisvoorstelling en daaraan gekoppeld een educatietraject
 • inspiratiesessies voor het ontwikkelen van de Huisvoorstelling
 • LABS, gesprekken, onderzoek, maakweken e.a. rondom een sociaal cultureel thema, of artistiek uitgangspunt

De artistieke directie bestaat uit twee professionals die beiden hun sporen hebben verdiend in de Haagse theaterwereld: Annoushka Claassens en Roeland Drost. Marije van de Rest vervult de functie van zakelijk leider.

Vanwege de aflopende termijn van de huidige penningmeester en in aanloop naar de aanvraag voor tweejaarlijkse structurele subsidie en verdere uitbouw van de organisatie, zoekt het bestuur van Huis van Vervoering per 1 juni 2024 een nieuwe Penningmeester. 

Wat wij vragen

 • een sterke financiële achtergrond
 • bestuurlijke ervaring
 • bij voorkeur beschikken over een netwerk in het culturele- en welzijns werkveld
 • een kritische, constructieve houding en bereidheid om samen met de overige bestuursleden de artistieke directie scherp te houden
 • affiniteit met de 55+ doelgroep

Je taak zal bestaan uit

 • toezicht op en advies bij de ordentelijke uitvoering van de jaarbegroting en het   financieel beheer
 • adviseren over het financieel beheer
 • adviseren inzake fondsenwerving, subsidieaanvragen en verantwoording daarvan

Deze functie is onbezoldigd. Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar.

De sfeer in het bestuur is open en samenwerkingsgericht, net als de relatie met het artistiek team en de zakelijk leider. Huis van Vervoering volgt de Governance Code Cultuur en hecht aan diversiteit.

Reacties
Wij ontvangen je CV en motivatie graag uiterlijk 1 mei 2024 via info@huisvanvervoering.nl. 

Mocht je vragen hebben, dan kan je ook contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Jaap Postma 06 – 2244 1548  

Voor artistiek inhoudelijke vragen kun je terecht bij Annoushka Claassens (artistieke directie) 06 – 2427 4224

Download als PDF